OPTYMALIZACJA PODATKOWA

⇒ CO TO JEST? 

Żaden przepis prawny nie nakazuje by płacić podatki w najwyższej możliwej wysokości. 

Czy mimo to można uznać, że optymalizacja podatkowa jest w pełni legalna i bezpieczna? 

Zdecydowanie tak, jeśli optymalizacje podatkowe zwane inaczej planowaniem podatkowym oddzielimy jednoznacznie od uchylania się od opodatkowania, które zdecydowanie jest działaniem nielegalnym. 

Uchylanie się polega na łamaniu obowiązków przewidzianych w prawie podatkowym. Natomiast optymalizacja podatkowa jest działaniem w pełni legalnym, i sprowadza się do wykorzystania możliwości przewidzianych w prawie. 

Jednoznacznie więc można stwierdzić, że to co jest zgodne z prawem jest legalne.

⇒ LEGALNA OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Dlatego stwierdzenie: „legalna optymalizacja podatkowa w powiązaniu z rajami podatkowymi” możemy odesłać do lamusa. 
Szczególnie w dobie obowiązującego paktu OECD, dzięki któremu aparat skarbowy otrzyma dane na temat rozliczeń podatkowych w innych krajach stowarzyszonych w tymże pakcie, tym bardziej, że do paktu OECD zmuszone zostały do przystąpienia również kraje z tzw. grupy rajów podatkowych. 

Kraje członkowskie na bazie przynależności do wspomnianej organizacji zobligowane są ponadto do obligatoryjnego informowania właściwych organów danego państwa, że jego obywatel założył, bądź stał się tzw. ostatecznym beneficjentem konta.
Tyczy się to również kont założonych na powszechnie rejestrowane spółki. Dlatego metodę optymalizacji poprzez założoną w Panamie, na Seszelach czy innym raju podatkowym spółkę możemy uznać za mocno archaiczną i zdecydowanie odbiegającą od aktualnego stanu prawnego. 

⇒ DLACZEGO? 

Dlatego iż, Szanowny Kliencie, Twoje środki pieniężne na bazie działającego pakietu OECD nie są już anonimowe.

⇒ NASZA OFERTA

Oferujemy rozwiązania dopasowane do aktualnego stanu prawnego i gwarantują pełną anonimowość właścicielowi zdeponowanych środków. 

Wynika to stąd, iż wdrożone rozwiązania są dopasowane do aktualnych potrzeb i sytuacji Klienta, oraz, co najważniejsze nie podlegają zapisom i regulacjom wynikającym z paktu OECD.

Podkreślić należy, że nasza oferta dostępna jest również dla przedsiębiorców spoza klasy tzw. dużych korporacji i przestała być produktem zarezerwowanym tylko dla wybranych.

Nasze działania wykonujemy z najwyższą starannością, które w sposób szczególny gwarantują w przedmiotowej materii zachowanie właściwych standardów bezpieczeństwa i poufności podjętych działań.