POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Ciebie danych jest: J&R Generation LTD 27 OLD GLOUCESTER STREET LONDON, WIELKA BRYTANIA WC1N 3AX. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować pisząc na adres biuro@biznesrp.com
JAKIE DANE PRZETWARZAMY? Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Przetwarzanie danych takich jak Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe jest niezbędne, abyśmy mogli zrealizować potencjalne usługi z zakresu naszej oferty. Podanie tych, jak i innych danych jest dobrowolne.
CEL PRZETWARZANIA Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy i realizacja naszych usług. My chcemy świadczyć nasze usługi, a Ty chcesz z nich skorzystać. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.
PODSTAWA PRZETWARZANIA Dane, które nam podajesz, a które są niezbędne dla realizacji naszych usług przetwarzamy na podstawie niniejszych zapisów. Dane, które podajesz dobrowolnie są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.
KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE? Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy stanowi firma hostingowa.
TWOJE PRAWA Pamiętaj, że: – masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, napisz do nas. – masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych; – masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z niemożnością jej realizacji. – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania; – względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia; – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE? Dane przechowujemy przez cały okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz po jej wygaśnięciu przez okres do możliwych roszczeń. Zawsze możesz się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!