PRZEKSZTAŁCENIA FIRM

Każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do maksymalizacji zysków kapitałowych i operacyjnych wynikających ze swej działalności i my pokazujemy jak można to osiągnąć. Rekomendowane, przez nas przekształcenie firmy poprzedza rozpoznanie indywidualnych potrzeb każdego Klienta i dopasowanie właściwej formy organizacyjnej.         

Priorytety naszych działań sprawdzają się do maksymalnego ograniczenia możliwości ponoszenia osobistej odpowiedzialności wspólników lub właściciela  za zobowiązania Przedsiębiorstwa.                

Nowa forma organizacyjna nie powoduje likwidacji dotychczasowej  działalności, z zachowaniem ciągłości operacyjnej, tego samego NIP-u i REGON-u.

Należy pamiętać o tym, że nigdzie nie istnieje przepis prawny, który zobowiązywałby jakąkolwiek firmę, aby ta płaciła jak najwyższe podatki.

Dlatego międzynarodowe planowanie podatkowe  to  również zmniejszenie obciążeń fiskalnych, oraz zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności prawnej  w ramach obowiązujących przepisów.