REFINANSOWANIE PFRON

MAMY PRODUKT, W KTÓRYM CENA DO JAKOŚCI JEST BEZKONKURENCYJNA.

⇒ Każda firma, która na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu zatrudnia co najmniej 25 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem (Dz.U. 2019 poz. 1172 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) jest zobowiązana wnosić wpłaty na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

⇒ Obowiązek ten stanowi znaczne obciążenie dla budżetu przedsiębiorców. Istnieją jednak możliwości obniżania wysokości tych opłat o 50% od wartości fakturowej poniesionych kosztów m.in. za dokonywanie zakupu produktów oraz usług u określonej grupy sprzedawców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076). Nasza firma w ofercie dla swoich klientów, posiada możliwość skorzystania z unikalnego modelu biznesowego, który umożliwia przekierowanie 100% środków pieniężnych (które do tej pory były wpłacane na PFRON), do wykorzystania ich na konkretne, realne potrzeby firmy.

⇒ Dodatkowo, dzięki zastosowaniu unikalnego MODELU BIZNESOWEGO, umożliwiamy wdrożenie w firmie unikalnego refinansowania atrakcyjnych pakietów medycznych i to wraz z medycyną pracy, w ponad 1000 placówek medycznych na terenie całej Polski.

⇒ Zachęcamy więc do kontaktu z nami, aby poznać szczegóły rozwiązania, które przynosi realne korzyści zarówno dla pracodawcy jaki i pracowników.

⇒ Każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do maksymalizacji zysków wynikających ze swej działalności  i my pokazujemy jak można to osiągnąć.