ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO I FIRMOWEGO

Ewidentnym przykładem wyższości aparatu Państwa nad obywatelem, w sprawach o zabezpieczenie majątku, 
jest możliwość wyegzekwowania pełnej należności na bazie tylko i wyłącznie decyzji wydanej przez aparat skarbowy.
Podkreślić należy, że odwołanie od decyzji, przez obywatela do sądu nie wstrzymuje biegu wydanej decyzji.

> zabezpieczenie majątku osobistego przed działaniami komornika,
> zabezpieczenie majątku przed pociągnięciem do odpowiedzialności z majątku własnego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będących członkami zarządów podmiotów prawnych i piastujących stanowiska prokurentów,
> ochrona majątku pełnomocników i doradców księgowych rejestrujących dla swoich klientów sp. z. o.o., 
którzy są zagrożeni odpowiedzialnością finansową w przypadku popełnienia przestępstwa przez zarejestrowany przez nich podmiot.

Dlatego mając na uwadze wskazane zagrożenia, najważniejszym i nadrzędnym celem naszej działalności jest zdjęcie odpowiedzialności majątkowej z naszych klientów.